VšĮ Aukštaitijos plaukimo - triatlono akademija

Apie mus

20

metų patirtis

Apie mus

VšĮ Aukštaitijos Plaukimo - Triatlono Akademija

2008 metais įsteigta asociacija Ignalinos plaukimo klubas. Išsiplėtus asociacijos veikloms 2022 pakeistas pavadinimas ir juridinis statusas į VšĮ Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija. Akademija yra Lietuvos plaukimo ir triatlono federacijų narys.
Pagrindinės veiklos yra:
1. Mokymo plaukti programa;
2. Vaikų mokymas plaukti;
3. Triatlono stovyklos;
4. Privačios plaukimo treniruotės.
Akademijos vadovas - Eugenijus Rakitinas, turintis 20 metų pedagoginę patirtį bei sporto magistro laipsnį. Eugenijus yra Lietuvos plaukimo sporto meistras ir čempionas, vis dar aktyviai dalyvaujantis įvairiose plaukimo ir triatlono varžybose. Akademijos vadovas per savo trenerio karjerą yra išugdęs du Lietuvos plaukimo sporto meistrus: Dovilę Mikoliūnaitę ir Eriką Kapočių.

Mūsų pasiekimai

Erikas Kapočius, 2015 – 2018 metai, Lietuvos plaukimo sporto meistras, Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių čempionatų nugalėtojas ir prizininkas, Baltijos šalių čempionatų nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos rekordininkas iki 15 ir iki 17 metų, pateko į Europos jaunimo olimpinį festivalį, 2015 m. Tbilisis (Gruzija), 2017 m. pateko į Europos jaunimo plaukimo čempionatą, Izraelis (Netanya)

Dovilė Mikoliūnaitė, 2012 – 2014 metai, Lietuvos plaukimo sporto meistrė, Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių čempionatų nugalėtoja ir prizininkė, Baltijos šalių čempionato prizininkė

Džiugas Karklelis, 2015 – 2020 metai, Kandidatas į Lietuvos plaukimo sporto meistrus, Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių čempionatų prizininkas, Baltijos šalių čempionato prizininkas, Lietuvos rekordininkas iki 13 ir iki 15 metų, pateko į Europos jaunimo olimpinį festivalį, 2019 m. Ažerbaidžanas (Baku)

Sara Aškinytė, 2013 – 2015 metai, Kandidatė į Lietuvos plaukimo sporto meistrus, Baltijos šalių čempionato prizininkė jaunučių tarpe, pateko į Europos jaunimo olimpinį festivalį, 2013 m. Olandija (Utrechtas)

Evita Mudėnaitė, 2015 – 2017 metai, Kandidatė į Lietuvos plaukimo sporto meistrus, Lietuvos suaugusiųjų, jaunių čempionatų prizininkė, Baltijos šalių čempionato prizininkė

Akimirkos

Trenerių komanda

What We Do

A Concrete Help For A Better & kind World

Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accn doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quailinve ntore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt

  • Information About Your Donations
  • Setting Up API Mocking With Mirage JS And Vue.js
  • Book More Appointments And Events With WordPress
LEARN MORE

Privatumo politika

  

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

Priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija, VšĮ, įmonės kodas 301820538 kontaktai nurodyti: www.aukstaitijospta.lt, Toliau vaizdo duomenų
tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Valdytojas“. www.aukstaitijospta.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.aukstaitijospta.lt

Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis
asmuo.

Paskyra – Vartotojo registravimosi Paysera Tickets (tickets.paysera.com) rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

Socialinės paskyros – tai www.aukstaitijospta.lt paskyros Facebook, Instagram ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama
informacija apie Valdytoją ir jo teikiamas paslaugas.

Paslaugos – visos www.aukstaitijospta.lt vartotojui teikiamos paslaugos.

Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai
ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės,
naudojantis www.aukstaitijospta.lt.

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto
protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba

kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

www.aukstaitijospta.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui
naudojantis www.aukstaitijospta.lt siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.aukstaitijospta.lt

Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Valdytojo internetiniame puslapyje www.aukstaitijospta.lt,
užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

Valdytojas renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Valdytojo objektą, prisiregistravęs prie Valdytojo internetinio puslapio Paysera Tickets platformoje ar naudodamasis Valdytojo
internetiniu puslapiu (neprisiregistravus) www.aukstaitijospta.lt.

Vartotojas gali atlikti Užsakymo www.aukstaitijospta.lt veiksmus prisiregistravęs prie Paysera Tickets www.aukstaitijospta.lt platformos. Neatlikęs registracijos (nepateikęs duomenų) Vartotojas negali užsakyti Paslaugų. Tokiu atveju duomenys nėra kaupiami. Vartotojas yra
atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

Asmenys, norintys registruotis www.aukstaitijospta.lt Paysera Tickets platformoje, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii)
Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. (v.) Gimimo data

Vartotojas turi teisę kreiptis į www.aukstaitijospta.lt elektroninio pašto adresu aukstaitijospta.lt@gmail.com dėl duomenų panaikinimo.

Valdytojo internetiniame puslapyje www.aukstaitijospta.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Valdytojo partnerių, reklamos tiekėjų,
susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos internetiniame puslapyje www.aukstaitijospta.lt, turi savo privatumo politikas ir Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, www.aukstaitijospta.lt Paysera Tickets
būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.aukstaitijospta.lt suteikia Vartotojui teisę pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu aukstaitijospta.lt@gmail.com.

Valdytojas patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams www.aukstaitijospta.lt
teikiamas Paslaugas. Valdytojas taip pat patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros

tikslais saugojimo trukmė – iki tol, kol Vartotojas neatšaukia savo sutikimo. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais,

saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus sutarties galiojimui 6 mėn., nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

Valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

– Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

– Valdytojo partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu išskyrus atvejus kai yra
vykdomos akcijos kartu su partneriais;

– Valdytojos taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Valdytojo vardu veikia kaip Duomenų
tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Valdytojas yra pasirašęs atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;

– Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Valdytojas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus. Nepaisant to, kad Valdytojas deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Valdytojas negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Valdytojas taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų. Valdytojas naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:

– Užtikrintų, jog internetinės svetainės www.aukstaitijospta.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;

– Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

– Vartotojai būtų informuoti apie Valdytojo teikiamų Paslaugų pakeitimus. Valdytojas tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas,

kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Valdytojo klientų pasitenkinimą Valdytojo veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant
Valdytojo veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Valdytoją apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu aukstaitijospta.lt@gmail.com. Valdytojo internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Valdytojo internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Valdytojo internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Valdytojo internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Valdytojo internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Valdytojo teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Valdytojo internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Valdytojo internetiniame puslapyje.

VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojas turi šias pagrindines teises www.aukstaitijospta.lt svetainėje:

– Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

– Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

– Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Valdytojas

– Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su

Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti www.aukstaitijospta.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje Paysera Tickets, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Valdytojo darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos. Valdytojas

vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys www.aukstaitijospta.lt būtų  psaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.aukstaitijospta.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.aukstaitijospta.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie www.aukstaitijospta.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją  erskaityti ir patvirtinti. Valdytojas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Valdytojo internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis. Valdytojas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Valdytojo internetinio puslapio

funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Valdytojo internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Valdytojo internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu aukstaitijospta.lt@gmail.com.

SLAPUKŲ POLITIKA

Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija, VšĮ, įmonės kodas 301820538 kontaktai nurodyti: www.aukstaitijospta.lt, (toliau Valdytojas) savo interneto svetainėje www.aukstaitijospta.lt naudoja slapukus. Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. www.aukstaitijospta.lt svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

• Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas klientui lankantis interneto svetainėje, o Valdytojui užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

• Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

• Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Valdytojas galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas. Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

 

Baseino taisyklės

 

Naudojimosi Baseino teikiamomis paslaugomis taisyklės

 

I. Bendroji dalis

 

1. Naudojimosi Baseino teikiamomis paslaugomis taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Baseino paslaugomis. Lankytojui pradėti naudotis Baseino paslaugomis leidžiama, tik atidžiai susipažinus su taisyklėmis.  Baseino darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę. Lankytojui atsisakius susipažinti su taisyklėmis ar pateikti asmens dokumentą, Baseinas turi teisę neleisti naudotis paslaugomis. Už nepilnamečius lankytojus atsako jų tėvai (globėjai). Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas išsamiai susipažino su taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Baseine bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

2. Baseinas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Baseiną bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.

3. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Baseino paslaugas, pirmiausia turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų poveikį jam. Lankytojui prieš pradedant naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Baseino darbuotojui, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine, tenka lankytojui. Baseinas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.

4. Baseinas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Baseino persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą, sugadinimą. 

5. Lankytojui, įeinančiam į Baseino patalpas, rūbinėje išduodamas laikrodis- žetonas arba spintelės raktelis, kuris suteikia teisę lankytojui įeiti į Baseino patalpas, už kurių paslaugas lankytojas sumokėjo. Sugadinus ar pametus laikrodį – žetoną lankytojas atlygina žalą – 7,50 Eur, sugadinus ar pametus spintelės raktelį žalos atlyginimo mokestis – 4,50 Eur. 

6. Paltai, galvos apdangalai ir batai turi būti paliekami rūbinėje.

7. Baseinas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems lankytojams ir nesuderinamas su Baseino veiklos koncepcija. Baseino atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles nutraukti naudojimąsi Baseino teikiamomis paslaugomis bei palikti Baseino patalpas. Pinigai lankytojams šiuo atveju negrąžinami.

 

II Papildomos taisyklės vandens zonoje, pirtyse

 

1. Apsvaigę ir neblaivūs asmenys į vandens zoną ir pirtis neįleidžiami.

2. Lankytojai vandens zonoje yra atsakingi už savo pačių saugumą.

3. Lankytojai iki 12 metų įleidžiami tik kartu su trenerių priežiūra.

4. Už šeimų ir organizacijų saugumą bei sveikatos būklę Baseino administracija neatsako.

5. Moksleiviai į plaukimo pamokas atvyksta pamokų tvarkaraštyje numatytomis dienomis ir valandomis, lydimi mokytojų (grupių vadovų, trenerių), kurie atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš Baseino.

6. Įvykus nelaimingam atsitikimui (susižeidus, gavus traumą ir pan.) gelbėtojas (mokytojai, grupių vadovai, treneriai) turi pasirūpinti, kad nukentėjusiajam būtų suteikta medicininė pagalba.

7. Prieš įeidamas į baseiną, lankytojas turi nusiprausti su muilu arba kita prausimosi priemone.

8. Baseino lankytojai privalo turėti plaukimo aprangą. Taip pat būtina turėti muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes. Plaukioti baseine rekomenduojame dėvint plaukimo kepuraitę. 

9. Kaskart išėjus iš pirties lankytojai privalo nusiprausti po dušu, o tik po to eiti plaukioti.

10. Baseine galima plaukioti tik gelbėtojo (mokytojo, grupės vadovo, trenerio) nurodytame takelyje, laikantis dešinės takelio pusės

11. Gelbėtojas (mokytojai, grupių vadovai, treneriai) dėvi specialiai darbui baseine skirtą avalynę ir aprangą.

12. Visi plaukimo pratybas vedantys asmenys privalo mokėti suteikti pagalbą skęstančiajam.

13. Griežtai draudžiama:

· Lankyti baseiną ir pirtis esant odos ir gleivinės susirgimams, ausų bei akių uždegimams, pakilus temperatūrai, maudytis subintuotomis galūnėmis.

· Įsinešti į dušines stikliniuose indeliuose laikomų prausimosi priemonių, skustis, dažyti plaukus.

· Maudytis vieniems, be gelbėtojo (mokytojo, grupės vadovo, trenerio) priežiūros.

· Savavališkai šokinėti į vandenį ir nardyti.

· Stumdyti ir skandinti vienam kitą, triukšmauti, juokais šaukti: „Skęstu“, „Gelbėkit“ ir pan.

· Bėgioti baseino kraštu bei aplink baseiną esančiose patalpose.

· Šokinėti į vandenį nuo bokštelio be gelbėtojo (mokytojo, grupės vadovo, trenerio) leidimo.

· Šokinėti į vandenį ne tam skirtose vietose (šokinėti galima tik nuo bokštelių pusės).

· Plaukioti toje baseino dalyje, kur atliekami šuoliai į vandenį.

· Į baseiną įlipti ir išlipti ne tam skirtose vietose.

· Plaukioti skersai plaukimo takelių.

· Kyboti ant takų skiriamųjų trosų.

· Rūkyti, kramtyti gumą.

· Įsinešti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, gėrimų stikliniuose induose bei juos naudoti.

· Gadinti ir laužyti inventorių ir kitus įrengimus.

·  Spjaudyti ir kitaip teršti vandenį, šiukšlinti.

·  Liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai.

· Neštis savo pramogų inventorių ( kamuolius, žaislus ir pan.).

· Vaikams iki 6 metų maudytis baseine be plaukmenų, gelbėjimosi liemenių. 

Pasiruošę plaukti?